en de doorstart van Nederland en Vlaanderen contact met auteur op twittereurocrisis westencontact met auteur op email
politiek en economische crisis
film van het westen vijfmaal failliet het westen 5x failliet boek economische crisis crisis belegging wijzer artikelen economische crisis politiek en economische crisis interview film
geld beleggen en economische crisis
aandelenkoersen in de economische crisis
beurskoersen in de economische crisis

Beleggen in aandelen, vastgoed, goud of grond
vastgoed, grond, goud of aandelen in de economische crisis

Crisis beleggings wijzer

De crisis beleggings wijzer geeft op basis van de constateringen en verwachtingen van het boek "Het Westen 5x Failliet" extra risico's waarop moet worden gelet bij het parkeren, beleggen of investeren van vermogen. Deze risico's komen bovenop de reeds bestaande risico's van het beleggen.  De extra risico's zijn:
  • Hyperinflatie.
  • (On)tastbaarheid.
  • Hefbomen.
  • Banken.
  • Managers.
  • Praten i.p.v. maakindustrie.
  • Westers aandeel.
  • Politiek en verplaatsbaarheid.
  • Vermogensbestanddelen in Euroland.
  • Vermogensbestanddelen in Zuid-Europa.
Goud, grond of aandelen. Beurskoersen van vastgoed aandelen.
Aandelenkoersen wijzen de weg naar grond, aandelen, vastgoed of goud.
Beurskoersen afhankelijk van economische crisis
Hoe goed doen aandelen het in vergelijking met vastgoed.

Hyperinflatie

Politici zullen niet in staat zijn om de overheidsuitgaven te beperken tot een beheersbaar niveau. Beperken betekent in dit verband minstens halveren. Daarnaast zullen Europese politici zo lang mogelijk het uiteenvallen van de euro proberen te vermijden. Hiertoe zullen ze de geldpers zeer hard aan het werk moeten zetten. Het resultaat is hoge inflatie of hyperinflatie, in ieder geval tot aan het moment van het onvermijdelijke uiteenvallen van de euro.

Vastrentende waarden en vastgoed met langdurige huurcontracten zonder inflatiecorrectie hebben hier problemen mee.  Bedrijven, die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn hun prijzen mee te laten bewegen met zeer hoge inflatie, hebben ook een probleem.
Vastgoed en in mindere mate aandelen zijn bestand tegen inflatie.
Goud moet op lange termijn inflatiebestendig zijn.
Aandelenkoersen

(On)tastbaarheid

Omdat geld en zaken, die slechts aan geld gerelateerd zijn, zoals obligaties, geen verankering in waarde hebben, zijn geld en obligaties in die zin minder veilig dan tastbare zaken, zoals vastgoed, (edel)metalen, grond, fruitbomen of zonnepanelen.


 

Beurskoersen en de koers van goud en zilver.
Goud en zilver zijn relatief veilig tijdens de economische crisis
Aandelen of vastgoed met een hefboom zijn gevaarlijk.

Hefbomen

De meeste beleggingen hebben een hefboom in de vorm van vreemd vermogen. Bij bedrijven zien we dat aan de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen, de solvabiliteit. Bij vastgoedinvesteringen of projectinvesteringen zien we dat aan het door participanten in te brengen kapitaal tegenover de totale investering. Het resterende stuk is dan meestal een banklening.

Het directe rendement zal door de constructie met een deel vreemd vermogen hoger zijn, maar de kwetsbaarheid voor tegenvallers en daarmee samenhangend faillissement is ook veel hoger.
Slim beleggen tijdens de eurocrisis.
Banken in nederland zijn failliet of bijna failliet.
Daarom zijn aandelen van banken dus in principe waardeloos.

Banken

Banken zijn failliet of bijna failliet. Zij zijn dus overgeleverd aan de grillen van de politiek. Het betekent enerzijds dat zij geen objectieve waarde meer hebben als beleggingsobject. Anderzijds betekent het ook dat het gevaarlijk is ervan afhankelijk te zijn. Zowel het parkeren van geld bij een bank is gevaarlijk, want bij een faillissement van de bank is het geld verloren, maar ook een lening is gevaarlijk. Immers, als de lening moet worden verlengd en de bank is in problemen, dan zal verlenging worden geweigerd. Dat kan het einde betekenen van datgene waarvoor het geld is geleend. Dat kan dus het einde betekenen van het bezit van een huis of van een bloeiend bedrijf.

Door het aflossen van leningen en het investeren van spaargelden in renderende of tastbare zaken kunnen bankrisico's worden verminderd.  
Bonussen en eurocrisis in brussel leiden tot staatsschuld en inflatie. Een referendum kan dit oplossen.
Aandelen van beursgenoteerde bedrijven worden geleid door managers i.p.v. ondernemers.
Familiebedrijven zijn veiliger dan bedrijven geleid door managers met prestigieuze MBA's.

Managers

Managers zijn minder voorzichtig en denken meer korte termijn dan ondernemers. Investeren in bedrijven, die worden geleid door managers in plaats van ondernemers is dus meer risicovol. Familiebedrijven hebben in die zin de voorkeur boven bedrijven geleid door beroepsmanagers. Grote hoeveelheden geld in kas zijn een extra risco bij managers omdat zij geneigd kunnen zijn om grote te dure overnames te doen.  
Bonussen en eurocrisis in brussel leiden tot staatsschuld en inflatie. Een referendum kan dit oplossen.
slim beleggen

Praten

In AziŽ worden veel dingen gemaakt. In de Westerse wereld bevindt zich veel "praat"-industrie. De grote hoeveelheid gebakken lucht die door deze industrie wordt geproduceerd zal weinig aftrek vinden in AziŽ of elders. Bij het investeren in bedrijven is het dus van belang om alleen te investeren in bedrijven, die waarde creŽren.  Veelal zal het hier de maakindustrie betreffen of diensten die deze maakindustrie nodig heeft of verbeteren.
Bonussen en eurocrisis in brussel leiden tot staatsschuld en inflatie. Een referendum kan dit oplossen.
aandelen van bedrijven die wereldwijd opereren
De economische crisis raakt vooral bedrijven in de Westerse wereld.

Westers aandeel

De ontwikkeling in opkomende landen zal veel groter zijn dan de ontwikkeling in de Westerse wereld. Het is bij het investeren in bedrijven dus van belang dat de bedrijven voldoende vestigingen en klanten in de opkomende landen hebben.
 

Bonussen en eurocrisis in brussel leiden tot staatsschuld en inflatie. Een referendum kan dit oplossen.
Het is een voordeel als een belegging kan ontsnappen uit een land, zoals aandelen of goud.
Vastgoed en grond kunnen niet ontsnappen aan de politiek.

Politiek en verplaatsbaarheid

De politiek en zeker de politiek in de Westerse landen zal heel veel geld tekort komen. Politici zullen niet in staat zijn de overheidskosten te beheersen, dat wil zeggen minstens halveren, en zullen dus belastingen gaan heffen op allerlei zaken, waarop op dit moment nog geen belasting wordt geheven. Waar men die belastinggelden vandaan wil halen is moeilijk te voorspellen. De discussie over een verhuurbelasting is een teken aan de wand. Dat betekent dat een investering op lange termijn een heel ander rendement kan hebben dan oorspronkelijk begroot bij het besluit tot investeren. De overheid zal steeds minder betrouwbaar worden als het op de voorspelbaarheid van de ontwikkeling van de belastingheffing aankomt. Net als bij het investeren in een bananenrepubliek zal de terugverdientijd van een investering belangrijker worden dan het rendement. In een bananenrepubliek moet de winst van een investering binnen zijn voor de volgende staatsgreep. In Westerse landen zal de winst van een investering binnen moeten zijn voor de volgende belastingherziening.

Verplaatsbaarheid van een investering is in dit kader belangrijk, omdat dit de mogelijkheid biedt om de investering onder te brengen in een andere politieke jurisdictie. Een goudvoorraad, een wagenpark, vliegtuigen of een chipmaakmachine zijn verplaatsbaar; grond, vastgoed of een raffinaderij zijn dat niet. Laatstgenoemde investeringen zijn dus overgeleverd aan de grillen van de politici van het land waarin de investeringen zich bevinden.
Aandelen, vastgoed en grond in euroland zullen last hebben van de eurocrisis.
De eurocrisis zal goud niet raken.

Vermogensbestanddelen in euroland

De economie in de eurolanden zal extra klappen krijgen vanwege de problemen met de euro. De economie in Zuid-Europa zal worden ontwricht. De economie in Noord-Europa zal zwaar worden belast om de problemen in Zuid-Europa te verzachten. Omdat de politiek de euro wil handhaven zullen deze kosten buitengewoon hoog oplopen. De koers van de euro zal hier onder lijden. Misschien niet ten opzichte van de US Dollar, omdat ook in Amerika zeer grote problemen zijn met de munt, maar wel ten opzichte van valuta buiten de westerse wereld. Vermogensbestanddelen in euroland zullen hier last van hebben.
Aandelen, vastgoed, grond en parkeergarage in Zuid-Europa zullen last hebben van de eurocrisis na het uiteenvallen van de euro.
Goud is ongevoelig voor de ondergang van de euro aan het einde van de eurocrisis.
De eurocrisis zal beurskoersen doen dalen.
Aandelenkoersen zijn gevoelig voor de eurocrisis.

Vermogensbestanddelen in Zuid-Europa

Europese politici zullen zo lang mogelijk het uiteenvallen van de euro proberen tegen te houden. Dat betekent, dat als de onvermijdelijke klap dan komt, deze klap ook zeer groot zal zijn. De Zuid-Europese valuta zullen een zeer grote devaluatie krijgen ten opzichte van valuta in Noord-Europa. Bij het investeren in vermogensbestanddelen in Zuid-Europa, of dit nu bedrijven zijn of huizen of parkeergarages, moet men hier rekening mee houden.


Grond in Zuid-Europa daalt in waarde na de ondergang van de euro.

Overzicht crisis risico's bij verschillende beleggingscategorieŽn

Overzicht aandelen, vastgoed, grond en goud. Aandelenkoersen en beurskoersen in de economische crisis. Kasgeld Grond en goud kunnen de eurocrisis doorstaan. Aandelen Aandelen Obligaties Vastgoed Vastgoed-
participaties
Aandelenkoersen Vastgoed-
obligaties
Beurskoersen Vastgoed Grond Agrarische
grond
Goud Goud
Zilver
 Hyperinflatie 1
 Hefboom 2 3
 Tastbaar
 Banken 4 4 3 3
 Maakindustrie n.v.t. 5 5 6 6 6 n.v.t.
 Managers 7 7
 Westers n.v.t. 8 8 9 9 9 9 n.v.t.
 Verplaatsbaar 10 10
 Politiek 11 12 11 12 12 12 12 12
 Zuid-Europa 13 14 14 14 14 14 14
 Euroland 15 16 16 16 16 16 16
politiek en economische crisis
slim beleggen
1 Afhankelijkheid van het feit of bedrijf de prijzen de inflatie kan laten volgen.
2 Afhankelijk van solvabiliteit bedrijf
3 Afhankelijk van deel vreemd vermogen in belegging
4 Afhankelijk van bankleningen en kasposities bij banken
5 Afhankelijk van type onderliggend bedrijf
6 Geen kantoren
7 De meeste beursgenoteerde bedrijven worden geleid door managers i.p.v. ondernemers
8 Afhankelijk van mate waarin het bedrijf zich bevindt in de Westerse wereld en/of haar klanten heeft in de Westerse wereld
9 Afhankelijk van waar het vastgoed of de grond zich bevindt.
10 Aandelen en obligaties zijn weliswaar verplaatsbaar, maar het gaat om de onderliggende bedrijven.
11 Obligaties zijn afhankelijk van de rentestand, die voornamelijk door de politiek wordt bepaald. 
12 Zowel bedrijven, vastgoed, kasgeld en edelmetalen kunnen te maken krijgen met extra belastingen. Kasgeld en edelmetalen kunnen uit de jurisdictie van de belastende overheid worden verwijderd, bedrijven en vastgoed niet. 
13 Kasgeld, dat zich op het moment van het uiteenvallen van de euro bevindt in Zuid-Europa loopt het risico te worden geconverteerd in Zuid-Europese valuta. 
14 Een bedrijf of vastgoed dat zich bevindt in Zuid-Europa op het moment van het uiteenvallen van de euro zal op dat moment sterk in waarde dalen.
15 Als het kasgeld in euro's luidt, heeft het kasgeld uiteraard last van een zwakke euro.
16 Een lokaal Europees bedrijf of vastgoed dat zich bevindt in euroland heeft last van een zwakke euro.economische crisis beleggen


Crisis belegging wijzer.
slim beleggen